fundusze europejskie
polska
podkarpackie
unia europejska

O projekcie

Projekt pt. „Nowe umiejętności - nowe perspektywy” realizowany jest przez Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr RPPK.07.01.00-18-0022/18-00 z dnia 28.11.2018 r. zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w  ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Czytaj więcej

Ostatnio w aktualnościach

Nowe umiejętności - nowe perspektywy - Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe w ramach Działania 7.1

płatne 6-miesięczne staże zawodowe połączone ze zwrotem kosztów dojazdu na staż

płatne 6-miesięczne staże zawodowe połączone ze zwrotem kosztów dojazdu na staż

bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników połączone ze stypendium szkoleniowym

bezpłatne szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników połączone ze stypendium szkoleniowym

indywidualne oraz grupowe poradnictwo zawodowe

indywidualne oraz grupowe poradnictwo zawodowe