Relacja ze spotkania informacyjnego dla Uczestników Projektu