Zmiana Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie