Relacja ze spotkania informacyjnego dla potencjalnych kandydatów do projektu